Bűnügy

Mi történt? Holtan találtak egy fiatal nőt és gyermekét Kapuváron

Bűnügy

Halálra vertek egy 17 éves fiút Szabolcsban

Baleset

Nagy baleset az M1-esen Budaörsnél, több kilométeres a torlódás

Helyreigazítás

Helyreigazítást kért lapunktól a Maarif Hungary Nonprofit Kft. a 2019. október 18. napján, 11:29-kor, „Török iskolát nyitnak Budapesten Erdoganék”, valamint a 2019. október 20. napján, 21:57-kor, „Szélsőséges iszlamista kapcsolatok és botrányok kísérik világszerte az iskolát, amit Budapesten nyitnak Erdoganék” címmel közzétett cikkekkel összefüggésben, álláspontjukat az alábbiakban közöljük.

A Maarif Általános Iskola és Gimnázium nem török nemzetiségi iskola, hanem a Maarif Hungary Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartásában lévő, a magyar jogszabályi rendelkezések maximális tiszteletben tartása mellett alapított magán köznevelési intézmény.

Az iskolában – lévén magyar közoktatási intézményről van szó – nem csak és kizárólag török állampolgárságú személyek folytathatnak tanulmányokat, hanem bármilyen állampolgárságú személy. Tekintettel arra, hogy az intézmény Magyarországon működik, természetesen irányadóak rá a magyar jogszabályok, így az intézményben tanuló diákoknak – csakúgy, mint valamennyi magyar köznevelési intézményben – lehetősége lesz az etika tantárgy és a hit- és erkölcstan tantárgy hallgatása között választani. Az iskola – egyébként az Oktatási Hivatal honlapján is elérhető – pedagógiai programja, helyi tanterve ennek megfelelően az irányadó jogszabályok, így különösen a Nat.-ban foglalt rendelkezésekre figyelemmel került megalkotásra.

Téves volt azon tényállítás, amely szerint a Maarif Alapítványt az Erdogan-elleni 2016-os puccskísérlet után hozták létre. 2016. július 15. napján, Recep Tayyip Erdogan török köztársasági elnök mint a végrehajtó hatalom vezetője ellen, Fetuallah Gülen hitszónok puccsot kísérelt meg a hatalom átvétele érdekében. A Maarif Alapítványt mint közjogi jogi személyt konstruáló török, törvényi szintű jogszabályt török parlament mint a törvényhozó hatalom 2016. június 28. napján fogadta el. A törvény még a puccskísérlet megtörténte előtt, nem a török kormány, hanem a török parlament mint a népszuverenitás letéteményese által került megalkotásra és elfogadásra. A Maarif Alapítvány ennek megfelelően teljes függetlenséget élvez a török kormánnyal szemben, kizárólag a parlamentnek tartozik beszámolási és számadási kötelezettséggel.

Téves volt azon tényállítás is, amely szerint a Maarif Alapítványt azért hozták létre, hogy a Gülenhez köthető iskolákat megszerezze. Hasonlóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:5.§ c.) pontján és 3:378.§-án alapuló magyar szabályozáshoz, a török jog is megköveteli, hogy a jogi személy létesítő okiratában annak fő célja is meghatározásra kerüljön. A Maarif Alapítvány törvényben foglalt alapító okirata nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint az Alapítvány célja a gülenista iskolák megszerzése volna.

Az iskola – köznevelési intézmény jellegéből fakadóan – politikasemleges. Megállapítható tehát, hogy sem az iskola fenntartója, sem az iskola nem hozható kapcsolatba Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, illetőleg egyértelmű továbbá, hogy az iskola nem az ő lobbiszervezeteként jött létre.

Kapcsolódó friss hírek

Írd te a Röviden híreit!

Szerkesztő-újságírót keresünk, jelentkezz!